Stöd och omsorg

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om av avgifter

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänstPDF (Ansökan skickas till Köpings kommun, Vård & Omsorg, Biståndsenheten, 731 85 Köping)

Läkarintyg till ansökan om färdtjänst

Familjehem

Intresseanmälan familjehemPDF            

Hemtjänst

Ansökan om bistånd

Ansökan om hemtjänst mmPDF            

LSS

Ansökan om insatser enligt 9 § LSS

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se