Stöd och omsorg

Insatser enligt socialtjänstlagen

Till exempel hemtjänst, trygghetslarm, korttidsplats eller plats i äldreboende

Färdtjänst

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Till exempel daglig verksamhet, plats i gruppbostad, ledsagare eller personlig assistans

Ansökan skickas till

Alla ansökningar som rör stöd enligt socialtjänstlagen, färdtjänst eller LSS skickas till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Sveavägen 21
731 32 Köping


Bidrag och tillstånd

Ansökan om bidrag och tillstånd skickas till

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Bidrag och tillstånd
731 85 Köping


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se