Miljö och hälsa

Avlopp

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsrapport - infiltration

Entreprenörsrapport - infiltration pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsrapport- markbädd

Entreprenörsrapport - markbädd pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsrapport- minireningsverk

Entreprenörsrapport - minireningsverk pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsrapport- sluten tank

Entreprenörsrapport- sluten tank pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsoskydd

Anmälan om bassängbad

Anmälan om bassängbad pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om hygienisk behandling

Anmälan om hygienisk behandling pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan/ansökan om installation av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan/ansökan om installation av värmepump pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grannemedgivande värmepumpsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grannemedgivande värmepumpsanläggning pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedel

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlag för riskklassificering

Underlag för riskklassificering pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöskydd

Anmälan och ändring miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan och ändring miljöfarlig verksamhet pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om åtgärd med anledning av föroreningsskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om åtgärd med anledning av föroreningsskada pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan/ansökan spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan/ansökan spridning av bekämpningsmedel pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om dispens om gödselspridning

Ansökan om dispens om gödselspridning pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om installation/avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om installation/avinstallation av cistern pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Renhållningsordning

Anmälan om kompostering av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om kompostering av hushållsavfall pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se