Barn och utbildning

Förskola och fritidshem

Gymnasiet

Kulturskolan

Särskola

Övriga gemensamma blanketter

Information om personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Information samlas in av Köpings kommun, utbildningsnämnden, organisationsnummer 212000-2114, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i blanketterna ovan.

Dataskyddsombud

Har du frågor om kommunens hantering av personuppgifter så kan du vända dig till dataskyddsombudet. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom kommunen. 

Kontakt: Per Wadlin, tel. 0221-257 57.

Begäran om registerutdrag

Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle per år, få besked om behandlingen av dina personuppgifter. Använd då blanketten ”Begäran om registerutdrag”.

Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17 i samma förordning om annan lagstiftning inte är där emot.

Kontaktuppgifter

Adress: Köpings kommun, Utbildningsnämnden
731 85 Köping

Mejl: utbildning@koping.se

Telefon: 0221- 250 00.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se