Undersökning om trygghet

Mellan den 6 november till den 20 november genomför vi en undersökning om trygghet. Om du får ett meddelande på din telefon och blir inbjuden att delta, betyder det att du är en av de invånare i Köping som har möjlighet att svara på vår enkät.

Syftet med undersökningen

Vi gör den här undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att människor i Köping känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också veta om det finns specifika platser i staden där människor känner sig extra otrygga. Resultaten kommer att hjälpa oss att bestämma var vi behöver satsa mer på att göra områden säkrare.


Vem kan delta i undersökningen?

Enkäten kommer att skickas till människor i Köping som har valts slumpmässigt och är mellan 16 och 84 år gamla. Undersökningen pågår mellan den 6–20 november och du kommer att få den som ett meddelande på din telefon med avsändaren "Koping". När du följer länken i mobilen så har du möjlighet att välja att genomföra undersökningen på 10 olika språk: svenska, engelska, finska, spanska, turkiska, somaliska, persiska, kurdiska, arabiska och assyriska.

Det är viktigt att veta att du bara kan besvara enkäten en gång och att du inte kan låta någon annan svara åt dig.

Kontakt

Har du frågor om enkäten som inte är besvarade på denna sida så kan du kontakta:

Pernilla Englund
Säkerhetssamordnare

0221-25116

pernilla.englund@koping.se

 

Frågor och svar

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. En länk går till enkäten, en till kommunens webbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Vad är syftet med undersökningen?
Syftet med undersökningen förklaras i texten ovan.
Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – tex med dator eller surfplatta?

Ja, det är möjligt. Du tar länken till enkäten (kopiera länk eller skriv in URL) och lägger in i adressfältet i valfri webbläsare och kan svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara!?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.


Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Information gällande dina personuppgifter

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 2 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: