Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Hållbar samhällsutveckling

Köpings kommun ska arbeta för ett hållbart samhälle. Vi ska värna viktiga miljö- och naturvärden och rekreationsområden ska vårdas och utvecklas.

Köpings kommun ska erbjuda attraktiva och bra bostäder i goda boendemiljöer. I tätorter ska det finnas väl fungerande och trafiksäkra kommunikationsleder där cykeltrafiken prioriteras. Arbete med förnyelse och försköning bidrar till ökad trivsel för invånare och besökare.

Samverkan skola -arbetsliv är viktig för att tillgodose invånarnas utbildningsbehov och möjligheter att få arbete. Kommunen ska ha en smidig företagsservice och verka för ett bra företagsklimat i dialog med företagare och organisationer.

5. Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

För ett bra liv behöver vi en natur med frisk luft och rent vatten. Vi ska värna miljön och hushålla med energi- och naturresurser i vår verksamhet. Vi ska skydda och vårda naturen och med förebyggande arbete minska föroreningar och klimatpåverkan. Vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för en bättre miljö.

6. Attraktivt boende

Attraktiva boendemiljöer ska finnas med närhet till service och rekreation. Ett bra boende med närhet till det mesta man behöver för ett gott liv förenklar vardagen. Köping ska vara en kommun som lockar människor att vilja flytta in och bo kvar.

7. Arbete och näringsliv

Kommunen ska förenkla, stödja, och stimulera förutsättningarna för företagande. Kommunen ska erbjuda förstklassig företagsservice och smidig myndighetsutövning. Mark ska alltid finnas planlagd och tillgänglig för företagsetablering och beredskapen ska vara hög.

Vi ska marknadsföra kommunen för fler företag, besökare och boende. Samverkan kommun - arbetsliv är viktig för att tillgodose behovet av utbildad personal.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 21 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal