Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Framtidstro - barn och unga i fokus

Ett bra ”nu” för barn och ungdomar är en investering i framtiden. Att ge barn och ungdomar en bra och trygg uppväxt ger framtidstro. Vi ska verka för att skapa bra uppväxtmiljöer där förskola och skola är grunden. Kommunen ska stödja föreningslivets arbete för barn och ungdom. En bred kulturskola och andra fritidsverksamheter ger möjligheter till inspirerande aktiviteter och gemenskap. Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att underlätta ungdomars möjligheter att få arbete efter avslutat gymnasium. Köping ska vara en kommun där barn och unga sätts i fokus.

8. Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Det viktigaste vi kan erbjuda barn och ungdomar är en bra start i livet. En trygg uppväxt med möjligheter att utvecklas och förverkliga drömmar ska vara en rättighet för alla. Barnkonventionens bestämmelser ska respekteras och följas i kommunens verksamheter. Vi ska ta till vara barn och ungdomars vilja till inflytande.

9. Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Vi ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Förskolan lägger grunden för att stimulera barnens fortsatta lust att lära. Vi ska garantera barnen en verksamhet av hög kvalitet med stöd av välutbildade pedagoger. Vi ska erbjuda en utvecklande skolmiljö där alla elever ges möjligheter att nå kunskapsmålen. Grundskoleelever ska ges kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram. Gymnasiet ska ge kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning eller för arbetslivet. Skolan ska arbeta så att alla elever förbereds för ett självständigt vuxenliv.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 21 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal