Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Ett tryggt och gott liv - livskvalitet

I Köpings kommun ska det finnas möjligheter till ett gott liv för alla. Tryggheten är en viktig del i det vi kallar livskvalitet. Vi ska, i samverkan med andra, verka för att öka invånarnas trygghet i livets olika skeenden. Ett brett kulturliv och aktiva föreningar betyder mycket för invånarnas välbefinnande och skapar mötesplatser för många människor. Möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter stärker folkhälsan.

3. Trygghet i livets alla skeenden

Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Det förebyggande arbetet, fysisk planering samverkan mellan myndigheter, organisationer och enskilda stimulerar till att var och en tar ansvar för den gemensamma tryggheten. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och i sin omgivning och ha tillgång till den vård de behöver. Människor i behov av stöd och bistånd ska få sina behov tillgodosedda.

4. Aktiv fritid och bred kultur för alla

Möjligheter till en aktiv fritid och att ta del av olika sorters kulturupplevelser berikar livet liksom närhet till natur- och rekreationsområden. Vi ska stödja föreningslivets olika aktiviteter och våra anläggningar ska vara funktionella, tillgängliga och väl anpassade.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 21 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal