Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Muddring i Mälaren

DCIM\100MEDIA\DJI_0051.JPG

I Mälarprojektet ingår muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås. Muddringen av hamninloppet i Köping beräknas starta 2021.

Arbetets omfattning

  • Muddring i Köpingsviken från Runnskär till småbåtshamnen
  • Förstärkningsåtgärder, till exempel spontning
  • Användning av stabiliserade muddermassor för att förbättra kajen
  • Omhändertagande av förorenade muddermassor
  • Användande av muddermassor för att anlägga industriytor
  • Ställa i ordning kaj för tillfällig hamnverksamhet

Ansvarsområden

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärderna fram till hamngränsen i Västerås respektive Köping. Köpings kommun ansvarar för åtgärderna inom Köpings hamn.

Tre samråd har genomförts

Ett samråd genomfördes under sommaren och hösten 2013. Under projektets gång framkom ytterligare verksamheter som ledde till att ett kompletterande samråd genomfördes under januari 2015. Du kan ta del av handlingarna längst ned på sidan.

Illustrationer över ytan

Det kompletterande samrådet omfattade användandet av muddermassor och en kaj för tillfällig hamnverksamhet. Då framkom också önskemål om tydligare illustrationer om hur den planerade anläggningsytan kan komma att se ut och påverka landskapsbilden. Projektet tog fram dessa illustrationer, och allmänheten har haft möjlighet att komma med synpunkter på dem fram till den 24 april 2015. Illustrationerna och förklaringar till bilderna finns i dokumentet ”Illustration av anläggningsyta".

Detaljplaneläggning av området pågår

Nu pågår detaljplaneläggning av området där muddermassorna kan placeras. Detaljplanen heter Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 26 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal