Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Muddring i Mälaren

DCIM\100MEDIA\DJI_0051.JPG

I Mälarprojektet ingår muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås. Muddringen av hamninloppet i Köping beräknas starta 2021.

Arbetets omfattning

  • Muddring i Köpingsviken från Runnskär till småbåtshamnen
  • Förstärkningsåtgärder, till exempel spontning
  • Användning av stabiliserade muddermassor för att förbättra kajen
  • Omhändertagande av förorenade muddermassor
  • Användande av muddermassor för att anlägga industriytor
  • Ställa i ordning kaj för tillfällig hamnverksamhet

Ansvarsområden

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärderna fram till hamngränsen i Västerås respektive Köping. Köpings kommun ansvarar för åtgärderna inom Köpings hamn.

Tre samråd har genomförts

Ett samråd genomfördes under sommaren och hösten 2013. Under projektets gång framkom ytterligare verksamheter som ledde till att ett kompletterande samråd genomfördes under januari 2015. Du kan ta del av handlingarna längst ned på sidan.

Illustrationer över ytan

Det kompletterande samrådet omfattade användandet av muddermassor och en kaj för tillfällig hamnverksamhet. Då framkom också önskemål om tydligare illustrationer om hur den planerade anläggningsytan kan komma att se ut och påverka landskapsbilden. Projektet tog fram dessa illustrationer, och allmänheten har haft möjlighet att komma med synpunkter på dem fram till den 24 april 2015. Illustrationerna och förklaringar till bilderna finns i dokumentet ”Illustration av anläggningsyta".

En ny detaljplan har tagits fram

En ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att placera muddermassor. Detaljplanen heter PL 367 Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: