Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset ökar i kommunen

Enligt Region Västmanland ökar spridningen av covid-19 i Köping, kommunen står för störst ökning i Västmanland och äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Vår regions attraktivitet är viktig i framtiden

I Köping, Arboga och Kungsörs kommuner pågår ett arbete att fördjupa samverkan mellan kommunerna och med regionens näringsliv. I en intervju med projektets styrgrupp får du här en inblick i hur de ser på samverkan och varför vi behöver göra det.

Styrgruppen tillsammans med kommunchefer samt administrativ chef för Västra Mälardalens kommunalförbund.

Styrgruppen tillsammans med kommunchefer samt administrativ chef för Västra Mälardalens kommunalförbund.

Samverkan för att klara kompetensförsörjning

Vi träffar dem på Kungsörstorp en fredag i februari. Under två dagar har de arbetat med frågor som rör samverkan mellan kommunerna och näringslivet. Nu vill vi veta vad det är som får tre kommuner och två näringslivsorganisationer att starta ett samverkansprojekt ihop.

-En viktig fråga är kompetensförsörjning. Det kommer bli en stor utmaning i framtiden och är det redan idag. Minst 2000 personer behöver anställas i västra Mälardalsregionen fram till år 2025, konstaterar Mikael Bohman, ordförande i företagarföreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS).

För att klara kompetensförsörjningen är samverkan en viktig faktor.

-Det finns en lång tradition av samverkan i regionen men vi behöver göra mer. Vi vill kunna samarbeta i så många frågor som möjligt för att göra vår region ännu mer attraktiv. Våra tre kommuner har ett fantastiskt läge och det ska vi utnyttja, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köpings kommun.

Fritid väger högre än jobb i val av bostadsort

En undersökning som gjorts i regionen visar att det inte är själva jobbet i sig som är det viktigaste i valet av bostads- och arbetsort. Det som är viktigt är istället att det finns bra fritidsaktiviteter för hela familjen, att orten känns trygg, att det finns bra skolor och så vidare.

Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun lyfter att samarbetet mellan kommunerna också ska kunna göra det lättare för nya företagare att etablera sig i regionen.

Tillsammans nyttjar vi varandras styrkor

-Vi ska vara en region som är attraktiv och tillsammans. Genom att titta på etableringsmöjligheter i alla tre kommunerna ökar chansen att hitta lämplig mark eller lokaler. Det är närområdet som är viktigt, det ger arbetstillfällen till alla som bor i den här regionen, säger Anders Röhfors.

En gemensam näringslivsstrategi har tagits fram där tre huvudområden pekas ut: attraktivitet, kompetensförsörjning och etablering.

- Det här är ett led i att bli effektivare i olika former. På sikt är det också en överlevnadsfråga, för att vara en attraktiv en region. Varje kommun har sin styrka och det är det vi ska nyttja, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsörs kommun.

De är med i styrgruppen

Styrgruppen för Samverkan i västra Mälardalen består av:

  • Lars-Erik Wige, ordförande i Industriföreningen Västra Mälardalen
  • Mikael Bohman, ordförande i näringslivsföreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS)
  • Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köpings kommun
  • Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun
  • Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsörs kommun
  • Lars-Erik Wige var ej med vid intervjutillfället.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 05 juli 2019