Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Industrispår

Köpings kommun äger 3060 meter järnvägsspår avsett för industriändamål. Spåren förvaltas av tekniska kontoret. Här nedan kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

Viktigt att veta

Kommunens åtaganden

  • Kommunen ska tillhandahålla infrastrukturen med minst den utformning och kvalitet som framgår av vid var tid gällande järnvägsnätsbeskrivning.
  • Kommunen ska i god tid informera järnvägsföretaget om de arbeten som planeras utföras på infrastrukturen och vilka begränsningar som kan uppstå för järnvägstrafiken.

Järnvägsföretagets åtaganden

  • Infrastrukturen ska nyttjas i enlighet med vad järnvägsföretaget uppgett vid ansökan och den spårkapacitet som kommunen fastställer.
  • Järnvägsföretaget ska vid nyttjande av industrispåret efterleva de villkor som framgår av vid var tid gällande järnvägsbeskrivning.
  • Järnvägsföretaget ska följa upp och via e-post till kommunen redovisa en kvartalsvis sammanställning över nyttjad spårkapacitet. antal vagnar och uppdragsgivare.

Gemensamma åtaganden

  • Parterna ska verka för att ett effektivt underhåll kan bedrivas på infrastrukturen.
  • Parterna ska så fort som möjligt informera varandra om det uppstår trafikstörning eller fel på infrastrukturen som påverkar spårkapacitet.
  • Särskild överrenskommelse kan tecknas mellan parterna vid planering av vissa större underhålls- och investeringsarbeten på infrastrukturen.

Bortsett från ovanstående information kan du i dokumentet "Allmänna villkor vid trafikering på kommunens järnvägsnät" läsa övergripande information om arbetet för trafiksäkerhet, järnvägsföretagets skyldigheter m.m.

Regler för arbetsmiljö och säkerhet


I dokumentet nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde. Dessa regler innefattar allt från vilka kläder som ska bäras, regler för tillträde i spårområde, kompetenskrav med mera. Du kan även läsa trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår.

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i

Spårplan i Köping

spårplan

Klicka på ritningen för större storlek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 06 juli 2020

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal