Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Hälsoskydd för verksamheter

Om du ska starta en verksamheter med krav på hygien så måste du anmäla det till kommunen. Vi vill ha anmälan senast sex veckor innan verksamheten sätts igång.

Om du ska starta någon av nedanstående verksamheter så måste du anmäla det till oss:
  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande skärande eller stickande verktyg används
  • Solarium
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många människor
  • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

  Anmäl via blankett

  Hör av dig till miljöenheten innan du startar en ny verksamhet så allt blir rätt från början. Här nedan hittar du länkar till blanketter för anmälan.

  Anmälan om hygienisk behandling

  Anmälan om solarium

  Anmälan om bassängbad

  Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

  Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  Egenkontroll

  Du som bedriver någon av verksamheterna ovan ska kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

  Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

  Avgifter och tillsyn

  Miljöenhetens roll är att se till att människor inte utsätts för olägenhet som kan påverka hälsan.

  Miljöenheten handlägger anmälningar och besöker lokaler dit allmänheten har tillträde. Regelbundna inspektioner görs på verksamheter med störst risker. Vid bassängbad och större strandbad sker en regelbunden provtagning av verksamhetsutövaren eller miljöenheten.

  För inspektioner och annan tillsyn tar miljöenheten ut en timavgift, fastställd av kommunfullmäktige.

  Taxa miljöbalken 2020

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad: 02 januari 2020

  Kontakt

  Miljöenheten

  Kristinelundsvägen 4

  Postadress:
  Köpings kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  731 85 Köping

  Telefontider
  Måndag-torsdag: 8.00-17.00
  Fredag: 8.00-16.00
  Lunchstängt: 12.00-13.00

  På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

  Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

  Tommi Kiiskilä

  MILJÖINSPEKTÖR

  Jessica Norrman

  MILJÖINSPEKTÖR

  Linda Flack

  MILJÖINSPEKTÖR