Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Hälsoskydd för verksamheter

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera så att människor inte utsätts för olägenheter som kan påverka hälsan. Om du ska starta en anmälningspliktig hygienisk verksamhet så måste du anmäla det till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Du som vill starta eller driver någon av nedanstående verksamheter omfattas av miljöbalkens krav på att planera och kontrollera din verksamhet i din egenkontroll.

 • bostäder för uthyrning till allmänheten
 • lokaler för vård eller annat omhändertagande
 • samlingslokaler
 • hotell, pensionat, camping eller annat tillfälligt boende
 • idrottsanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar
 • hygienisk verksamhet exempelvis massage, frisör och nagelsalong

För dig som vill läsa mer finns information hos Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

Om du ska starta en anmälningspliktig hygienisk verksamhet måste du anmäla det till miljöenheten. Din anmälan ska lämnas till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten sätts igång.

Nedanstående verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Hygienisk behandling exempelvis fotvård, tatuering och piercing, kosmetisk tatuering, microneedling, microblading och akupunktur
 • Bassängbad
 • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Flytt av verksamhet eller utökning av befintlig verksamhet
 • Solarium

Anmäl via blankett

Här nedan hittar du länkar till blanketter för anmälan. Hör gärna av dig till miljöenheten om du har frågor.

Anmälan om hygienisk behandling

Anmälan om solarium

Anmälan om bassängbad

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som bedriver någon av verksamheterna ovan har ansvar att kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på hälsan och miljön. Du har också ansvar att känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att regelbundet kontrollera att utrustning  hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ansvar för avfall och kemikalier

Verksamheten måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Avfallsutrymmet kan samutnyttjas med övriga i fastigheten. Om du hanterar farligt avfall ska det rapporteras till Naturvårdsverket. Ska du själv transportera bort farligt avfall (till exempel gamla lysrör) ska du anmäla det till länsstyrelsen. I annat fall måste du se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad. Om din verksamhet har fler än 5 faroklassade kemiska produkter (kemikalier) i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas.

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket.

Anmäl transport av farligt avfall till länsstyrelsen

Avgifter och tillsyn

Miljöenheten handlägger anmälningar och genomför regelbundet inspektioner på verksamheter. För anmälningar, inspektioner och annan tillsyn tar miljöenheten ut avgifter fastställda av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2021

Taxa strålskyddslagen 2021

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Tommi Kiiskilä

MILJÖINSPEKTÖR

Jessica Norrman

MILJÖINSPEKTÖR

Linda Flack

MILJÖINSPEKTÖR