Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Ledig mark och lokaler

I Köpings tätort finns mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag. Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt med privata fastighetsägare som har lediga tomter.

Här hittar du ledig mark

Västra mälardalskartan visar var det finns ledig mark i Köping, Arboga och Kungsörs kommun. Klicka på ett område i kartan för att läsa om respektive område.

Hyr och hyr ut lokaler via ett lokalregister

I samarbete med Objektvision erbjuder vi ett lokalregister där du kan söka efter den typ av lokal du behöver för din företagsetablering eller expansion. Du kan också lägga in objekt för uthyrning. Tjänsten är kostnadsfri.

Hitta din nya lokal eller hyr ut din lokal via Objektvision

Bålsta i Munktorp

Verksamhetsområdet Bålsta är beläget i den västra delen av Munktors samhälle utmed Västeråsvägen/väg 558. De befintliga verksamheterna i området består främst av träförädlingsföretag.

Den lediga marken i verksamhetsområdet är enligt detaljplanen PL 313 lämplig för småindustrier, verksamheterna får dock inte vara störande för omgivningen. Den norra delen har vissa begränsningar i hur nära gränsen till grannfastigheter och gata som trä- och virkesupplag får anordnas. Trafik till fastigheterna kommer att ledas in från Västeråsvägen via Bålstavägen. Marken ägs av Köpings kommun och en detaljplaneändring pågår.

Nibble Entré Köping

I den västra delen av Köping med bra läge invid E18, finns Nibble industriområde med tre nya kvarter: Mekanikern, Plåtslagaren och Reparatören.

Marken ligger med nära anslutning till motorväg Stockholm - Oslo, med bra transportvägar för tung trafik. Trafik till kvarteren kommer från Ringvägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Mekanikern och Plåtslagaren

Detaljplanen för kvarteren Mekanikern och Plåtslagaren, PL 288, medger småindustri och försäljning, dock ej livsmedel. Kvarteret Plåtslagaren har bra skyltläge mot E18.

Reparatören

Detaljplanen för kvarteret Reparatören, PL 317 och PL 378 möjliggör att kvarteret används för handel, kontor och småindustri. Kvarteret har ett bra skyltläge mot E18 och Ringvägen. Det gör att krav kommer att ställas på byggnadernas utformning och på vilka utomhusaktiviteter som får förekomma i området. Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen.

Norsavägen, kvarteret Östen

Norsa industriområde är beläget i den sydöstra delen av Köping längs med hamninloppet och järnvägen. I verksamhetsområdet finns främst industrier och lagerverksamheter etablerade.

Karta över marken

Marken är belägen i direkt anslutning till Järnvägsgatan/Norsavägen och området är klart att exploateras. Marken inom Östen 9-17 sluttar svagt från Norsavägen ner mot Mälarbanan. Enligt gällande detaljplaner, PL 135 och PL 198, avses tomten nyttjas för industriändamål. Köpings kommun äger marken.

Sjöhagen

Området är beläget i den östra delen av Köping, utmed Sjöhagsvägen. Sjöhagen är den del av Norsa industriområde som kallas energihamnen. Trafik till området matas från Järnvägsgatan/Norsavägen via Sjöhagsvägen.

Enligt detaljplanen för Sjöhagen, PL 124, är användningen av markområdet avsett för oljeupplag.

Ett ängs- och våtmarksområde, "Norsa hagar", beläget öster om energihamnen kan påverka vilka slags verksamheter som kan etablera sig i området. Marken på den norra sidan av Sjöhagsvägen är kuperad. Marken ägs av Köpings kommun.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mikael Norman

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping