Att etablera företag i Köping

Välkommen att etablera ditt företag i Köpings kommun - mitt i den expansiva Mälardalsregionen. Använd vår lotstjänst och få rätt kontakt direkt.

Etablera och utveckla ditt företag i Köpings kommun

Det finns många fördelar med att etablera sig i Köpings kommun. Med läge mitt i den expansiva Mälardalsregionen präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns idag stora internationellt kända företag och många duktiga småföretagare.

Vår ambition är att fler företag ska få ta del av kommunens attraktiva läge och utvecklas i den kreativa miljö som företagen här skapar tillsammans.

Industritradition, utmärkt läge och samverkan

Köping har ett dynamiskt näringsliv med cirka 2 000 företag. Många är enmansföretagare men här finns också en stark industritradition och företag såsom GKN Driveline, Volvo GTO, Yara, Tibnor, Leax group och Hästens sängar.

Kommunerna i Västra Mälardalen: Köping, Arboga och Kungsör, samverkar inom flera områden, bland annat i frågor som rör etableringar och mark- och lokalfrågor.

Samarbete med Stockholm Business Alliance

Köpings kommun ingår i Stockholm Business Alliance (SBA), ett partnerskap mellan ett 50-tal kommuner i Storstockholm-Mälarregionen. SBA satsar på gemensam marknadsföring av regionen för att locka internationella etableringar och investeringar till regionen, men verkar också för ett ökat samarbete när det gäller näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - the capital of Sweden.

För en stor del av det gemensamma arbetet ansvarar Stockholm Business Region (SBR) på uppdrag av partnerskapet.

Information om Stockholm Business Alliance

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Peter Adehill

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE / ETABLERINGAR

Västra Långgatan 2
731 85 Köping

Annika Winther

ETABLERINGSANSVARIG, MARK

Kristinelundsvägen 4
731 85 Köping