Etablera ditt företag i Köping

I Köpings tätort finns mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag. Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt med privata fastighetsägare som har lediga tomter.

Vi lotsar dig rätt - En väg in

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Att etablera företag innebär många kontakter för tillstånd, markköp, bygglov med mera. Det slipper du här, du får en kontaktperson som lotsar dig genom hela processen.

Här hittar du ledig mark

Västra mälardalskartan visar var det finns ledig mark i Köping, Arboga och Kungsörs kommun. Klicka på ett område i kartan för att läsa om respektive område.

Hyr och hyr ut lokaler via ett lokalregister

I samarbete med Objektvision erbjuder vi ett lokalregister där du kan söka efter den typ av lokal du behöver för din företagsetablering eller expansion. Du kan också lägga in objekt för uthyrning. Tjänsten är kostnadsfri.

Hitta din nya lokal eller hyr ut din lokal via Objektvision

Process för företagsetablering vid markköp

Illustration över de olika stegen i marketablering.

Bild över processen. Tryck på bilden för att zooma.

Steg 1

Kommunen erbjuder verksamhetsmark. Företagaren anmäler intresse för en markreserveration. Kommunen beslutar inom 3 månader om markreservation ges eller inte.

Steg 2

Företagaren utreder, projekterar, ordnar finansiering med mera. Vid behov ansöker kommunen om en förrättning (avstyckning). Företagaren lämnar in en bygglovsansökan och efter det tecknas ett köpekontrakt. Markreservationen gäller i 6 månader.

Steg 3

Företagaren betalar för markköpet inom 3 månader. Kommunen upprättar ett köpebrev.

Steg 4

Så fort köpebrevet är undertecknat får företagaren tillträde till fastigheten och söker lagfart. Inom två år ska byggnationen vara klar och inneha ett slutbesked från bygglovenheten.

Bålsta i Munktorp

Verksamhetsområdet Bålsta är beläget i den västra delen av Munktors samhälle utmed Västeråsvägen/väg 558. De befintliga verksamheterna i området består främst av träförädlingsföretag.

Den lediga marken i verksamhetsområdet är enligt detaljplanen PL 313 lämplig för småindustrier, verksamheterna får dock inte vara störande för omgivningen. Den norra delen har vissa begränsningar i hur nära gränsen till grannfastigheter och gata som trä- och virkesupplag får anordnas. Trafik till fastigheterna kommer att ledas in från Västeråsvägen via Bålstavägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Nibble Entré Köping

I den västra delen av Köping med bra läge invid E18, finns Nibble industriområde med två kvarter till försäljning: Plåtslagaren och Reparatören.

Marken ligger med nära anslutning till motorväg Stockholm - Oslo, med bra transportvägar för tung trafik. Trafik till kvarteren kommer från Ringvägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Plåtslagaren

Detaljplanen för kvarteret Plåtslagaren, PL 288, medger småindustri och försäljning, dock ej livsmedel. Kvarteret Plåtslagaren har bra skyltläge mot E18.

Reparatören

Detaljplanen för kvarteret Reparatören, PL 317 och PL 378 möjliggör att kvarteret används för handel, kontor och småindustri. Kvarteret har ett bra skyltläge mot E18 och Ringvägen. Det gör att krav kommer att ställas på byggnadernas utformning och på vilka utomhusaktiviteter som får förekomma i området. Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annika Winther

ETABLERINGSANSVARIG, MARK

Kristinelundsvägen 4
731 85 Köping

Peter Adehill

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE / ETABLERINGAR

Västra Långgatan 2
731 85 Köping