Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna längs Norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2019-11-12)

Tidsplan

Bygget av sjöledningen kan i dagsläget påbörjas som tidigast i september 2021. Det beror på att vi måste ha en entreprenör upphandlad senast i början av juni det året vi påbörjar bygget. Eftersom överprövningarna av domarna tagit tid hinner vi inte upphandla en entreprenör till 2020, trots att domarna nu vunnit laga kraft.

Färdiga arbeten

 • Inlämnad vattendomsansökan
 • Naturvärdesinventering
 • Kompletteringar vattendomsansökan

Pågående arbete

 • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
 • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
 • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske.
 • 12:6 anmälan. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
 • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
 • Samråd kring kulturminnen.Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen i Västmanlands län samordnar prövningen av naturmiljö och kulturmiljö.

Domstolsprocesserna är klara

Våra beslut kring Norra mälarstranden har prövats till högsta instans i två olika rättsliga processer:

 • Förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningdomstolen har prövat fullmäktiges beslut om att göra verksamhetsområde enligt LAV och anslutningstaxan.
 • Mark- och miljödomstolen, hovrätten och högsta domstolen har prövat miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd för att bygga den sjöförlagda ledningen.

I november 2019 har alla beslut vunnit laga kraft och de beslut som togs redan i november 2016 har alltså fastställts och kan inte längre överklagas.

Fokus på ledningsrätter

Just nu har vi fokus på ledningsrätter för dragning på land. I och med att domstolsprocesserna nu är klara kan vi gå vidare med det arbetet.

Under våren 2019 avbröt vi arbetet med att försöka få till överenskommelser direkt med markägarna och överlämnade arbetet till Lantmäteriet. Det innebär att en handläggare på Lantmäteriet fortsättningsvis sköter kontakten med markägarna, bokar möten etc.

Den 5 april hölls ett första lantmäterisammanträde med de som berörs. Då avhandlades

 • Bakgrund till ledningsrättsansökan.
 • Information om förrättningsprocessen och ledningsrätt
 • Lagar och regler
 • Genomgång av förutsättningar för ledningsrätt
 • Ersättningsregler vid ledningsrätt
 • Frågor och diskussion
 • Förrättningens fortsättande

Sedan dess har arbetet varit pausat i väntan på högsta domstolens beslut, men kan nu alltså återupptas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 30 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal