Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Handlingar och domar

Här hittar du handlingar för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren. Du hittar även beslut och domar i de domstolsprocesser som pågått.

Domar och beslut

Verksamhetsområde och anslutningstaxa

Förvaltningsrätten, dom meddelad 17 april 2018

Kammarrätten, beslut om prövningstillstånd, 11 december 2018

Kammarrätten, dom meddelad 5 mars 2019

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut om prövningstillstånd anslutningstaxa, 5 november 2019

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut om prövningstillstånd verksamhetsområde, 5 november 2019

Miljökonsekvensbeskrivning
och tillstånd för sjöledning

Mark- och miljödomstolen, dom meddelad 15 februari 2019

Hovrätten, beslut om prövningstillstånd, 17 juni 2019

Högsta domstolen, beslut om prövningstillstånd, 23 oktober 2019

Ansökan

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren

Bilaga 1 till ansökan

Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan om vattnverksamhet

Bilaga 1 till miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse med bilagor

Bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivning, antagen miljöpåverkan VA-ledning Köpings kommun

Bilaga 2 till ansökan

Teknisk beskrivning för tillståndsansökan om vattenverksamhet

Ritning på bräddavlopp, pumpstation 1

Ritning på bräddavlopp, pumpstation 2

Ritning på bräddavlopp, pumpstation 3

Ritning på bräddavlopp, pumpstation 4

Ritning på sjöledning R51-1-001

Ritning på sjöledning R51-2-000

Ritning på sjöledning R51-2-001

Ritning på sjöledning R51-2-002

Ritning på sjöledning R51-2-003

Ritning på sjöledning R51-2-004

Bilaga 3 till ansökan

Översikt, karta över området

Bilaga 4 till ansökan

Kartbild över figur 1 nordväst

Karbild över figur 2 väst

Kartbild över figur 3 mitten öst

Kartbild över figur 4 sydost

Komplettering av ansökan

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Bilaga D

Bilaga E

Ritningar

Föreläggande om komplettering från mark- och miljödomstolen september 2017

Komplettering av tillståndsansökan november 2017

Föreläggande om komplettering från mark- och miljödomstolen december 2017

Komplettering av tillståndsansökan januari 2018

Föreläggande om komplettering från mark- och miljödomstolen februari 2018

Komplettering av tillståndsansökan mars 2018

Föreläggande om yttrande från mark- och miljödomstolen juli 2018

Komplettering av tillståndsansökan september 2018

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: