Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Schakttillstånd & trafikanordningsplan (TA-plan)

För alla slags arbeten som innebär grävning på kommunens mark krävs schakttillstånd. Till ansökan behöver du också bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) för hur arbetet ska utföras säkert i trafiken.

Avgifter börjar gälla från 1 mars 2022

Från och med 1 mars tas en avgift för beviljade schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Avgiften är en handläggningsavgift.

Dessutom kan eventuella brister och felaktigheter vid schaktningsarbeten och trafikanordningsplaner leda till sanktionsavgifter mot ansvarig entreprenör. Syftet med sanktionsavgifterna är att skapa en mer trafiksäker miljö i kommunen.

Kostnaden för schakttillstånd, trafikanordningsplan samt grunderna för sanktionsavgifter hittar du här under:

Avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplan och viten Pdf, 71 kB.

 

Tillståndet fungerar även som beställning för återställning av markbeläggningen. Som entreprenör ansvarar du för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över ochunder mark.

Ansök minst fem dagar innan byggstart - akuta ärenden får starta omedelbart

 • Ansökan om schakttillstånd ska göras minst fem arbetsdagar innan planerad byggstart.
 • Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades.
 • När du ansöker om schakttillstånd för arbete på eller i anslutning till kommunala gator samt gång- och cykelbanor ska alltid en ansökan om TA-plan göras. TA-planen ska sen godkännas av oss.
 • TA-planen ska alltid finnas på plats vid arbetet.

Trafikanordningsplanen är till för att:

 • Varna trafikanterna i god tid innan de kommer in i arbetsområdet
 • Vägleda trafikanterna på ett tydligt och säkert sätt genom eller förbi arbetsplatsområdet
 • Värna om säkerheten för personalen som ska utföra arbetet
 • OBS! Kom ihåg att tänka på säkerheten och framkomligheten även för cyklister och fotgängare!

En TA-plan ska innehålla:

 • Uppgifter om utföraren
 • Plats för arbetet
 • Datum och tider för arbetets start och slut
 • Namn på ansvariga personer.
 • Ritning där det framgår på vilket sätt trafikanordningar kommer att användas

Skicka in 5 dagar innan start - 15 dagar om det påverkar kollektivtrafik

 • Ansökan ska skickas in senast fem arbetsdagar innan arbetet ska starta. Om arbetet påverkar gator och vägar* där kollektivtrafiken går ska ansökan om TA-plan lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska starta.
 • *Glasgatan, Järnvägsgatan, Nygatan, Torggatan och Västeråsvägen.

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplan i Köpings kommun görs via e-tjänsten ISY Case. Du måste först ha läst och godkänt våra instruktioner och regler för att kunna ansöka om schakttillstånd.

Schaktinstruktioner 2022 Pdf, 115 kB.

Viktigt för dig som söker tillstånd i ISY Case

 • I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/av etablering för både Schakt och Trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden undvika eventuella viten.
 • Processen startar med en ansökan i ISY Case, när sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.
 • För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både Schakttillstånd och TA-plan (Trafikanordningsplan) skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.
 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.
 • Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för Schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: