Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Fördjupning av översiktsplan för tätorten Köping

Dekorationsbild, flygfoto över Köpings tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en fördjupning av översiktsplanen för Köping. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Arbetet beräknas pågå från 2019 till 2023.

Långsiktiga planer för tågtrafik genom Köping

För att ge svar på hur Köpings tätort ska se ut i framtiden behövs flera delutredningar för hur vi ska växa, där en av de stora framtidsfrågorna är järnvägen. Järnvägen behöver dras om, och vi utreder just nu hur en sådan sträckning skulle kunna se ut. På länken nedan kan du läsa mer.

Resultat av enkät 2019

För att starta upp arbetet med en fördjupning av översiktsplanen började vi med att fråga allmänheten vad de tycker om Köpings fysiska miljö. Följ länken nedan för att ta del av resultatet.

Vill länken inte fungera från din enhet? Testa gärna med en annan webbläsare eller enhet. Om det inte fungerar kan du ta del av resultatet som en pdf här nedan. 

Resultatet som pdf Pdf, 5 MB.

Översiktsplan

Översiktsplanen ”Köping i framtiden” är en planering för hela Köping kommuns utveckling. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas och vilka naturområden som ska skyddas. Planen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Köpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Att centralorten utvecklas på ett bra sätt är viktigt för alla invånare i kommunen.

Process

Den fördjupade översiktsplanen tas fram i flera olika steg. Först sker ett förarbete och när det är klart så presenterar kommunen ett förslag till översiktsplanen för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Det kallas samråd, och då finns det tillfälle att komma med synpunkter. Sedan justeras förslaget innan det ställs ut för att granskas, ofta på biblioteket eller en annan plats dit allmänheten enkelt har tillträde. Granskningen pågår i minst två månader. Det finns nu återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Efter ytterligare justeringar är planen redo att antas. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

Tidsplan

Aktivitet

Status

Arbetet inleds vinter 2019 med planering av projektet och startmöten samt tidig medborgardialog i form av en webbenkät (27 februari-15 mars).

Klar

Förarbete med utredningar och internt arbete i temagrupper för att ta fram samrådshandlingar.

Pågår

Samråd inklusive medborgardialog.

Planerat till 2022

År 2022 arbetas granskningshandling fram och granskning beräknas ske i början av 2023.

Planerat till 2023

År 2023 arbetas antagandehandling fram och fördjupningen av översiktsplan föreslås för antagande till kommunfullmäktige.

Planerat till 2023

Uppdaterad 2021-09-30, observera att tidplanen är preliminär.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare