Samrådsförslaget

Här kan du ta del av samrådsversionen av fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen är på samråd mellan 23 maj till 30 november 2022. Under den tiden vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget!

Alla kapitel

Nedan hittar du alla kapitel som fördjupningen av översiktsplanen består av.

Bilagor

Nedan hittar du en konsekvensbeskrivning och planeringsunderlag som hör till planförslaget. Du hittar även källförteckning och ordlista.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Vi vill ha era synpunkter!

Lämna dina synpunkter senast 30 november

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF