Samrådsförslaget

Här kan du ta del av samrådsversionen av fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen var på samråd mellan 23 maj till 30 november 2022. Nu arbetar vi vidare med synpunkterna som kom in under samrådet.

Alla kapitel

Nedan hittar du alla kapitel som fördjupningen av översiktsplanen består av.

Bilagor

Nedan hittar du en konsekvensbeskrivning och planeringsunderlag som hör till planförslaget. Du hittar även källförteckning och ordlista.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF