Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Upphävande av fastighetsindelnings-bestämmelser för Kvarteret Balder

Flygfoto

För att genomföra detaljplanen Balder 8 m.fl. krävs ett upphävande av gällande fastighetsindelningsbestämmelser i kvarteret. Ett förslag har därför upprättats för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna.

Ta bort en äldre tomtindelning

En fastighetsindelningsbestämmelse kan mindre formellt kallas för en tomtindelning. Syftet med en tomtindelning är att bestämma hur kvartersmark ska delas upp i tomter. Det var tidigare obligatoriskt att upprätta en tomtindelning för att kunna bilda fastigheter inom stadsplane- eller detaljplanelagda områden. Tomtindelningsplaner används sällan idag, och de tomtindelningar som finns kvar är ofta ett hinder för att till exempel kunna ansöka om åtgärder för en fastighet. Eftersom tomtindelningar inte längre är obligatoriskt och ofta innebär ett hinder, kan de upphävas.

Samråd

Planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation beslutat om samråd för detaljplan Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Kvarteret Balder i Köpings tätort, Köpings kommun (§ D SBN 14/2021)

Samrådstid: 11 juni - 2 juli 2021

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 2 juli till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR SBN 14/2021), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 608 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Ny detaljplan i kvarteret

Detaljplanen Balder 8 m.fl. är utställd för granskning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Jesper Eklund

PLANHANDLÄGGARE