Svarvaren 6

Flygfoto

I Nibble industriområde i Köpings kommun har en ny detaljplan för att bygga padelhall vunnit laga kraft.

Padelhall, kontor och detaljhandel

Planområdet ligger i Nibble industriområde i Köpings kommun. Fastighetsägaren ABM Markentreprenader har initierat planarbetet och planerar att bygga en padelhall på sin fastighet. Planförslaget har därför prövat lämpligheten att möjliggöra att en padelhall kan uppföras inom fastigheten samtidigt som befintlig verksamhet kan fortsatt bedrivas. Inom fastigheten tillåts även kontor och detaljhandel.

Planförslaget har handlagts med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 mars 2022 beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 21 april 2022.

Dokument till Detaljplanen

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 448 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Leo Pedersen

PLANHANDLÄGGARE