Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde)

Flygfoto

Detaljhandelsområdet är beläget nära E18 och trafikplats Strö, vid Hantverkaregatan och Ringvägen. Syftet med detaljplanen är att göra platsen möjlig för byggnation av detaljhandel, kontor, industri och nya infrastrukturlösningar, utan att vattentäkten kommer till skada.

Många framtida möjligheter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra i huvudsak för detaljhandel, kontor, och industri som inte är störande för omgivningen. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Detaljplanen kommer dessutom möjliggöra för infrastrukturlösningar samt skydda vattentäkten.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 58) att inleda detaljplanearbete för Spinnaren 6 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 juni 2020, SBN § 50 beslutat att anta detaljplanen Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde) i Köping, Köpings kommun. Beslut om antagande har den 24 juni 2020 tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Om beslutet inte överklagas beräknas detaljplanen få laga kraft 17 juli 2020.

Överklagandetid: 25 juni - 16 juli 2020

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Samrådredogörelse

Trafikutredning

Dagvattenutredning

PM - utökat skyddsområde för vattentäkt


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 30 juni 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal