Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde)

Flygfoto

Detaljhandelsområdet är beläget nära E18 och trafikplats Strö, vid Hantverkaregatan och Ringvägen. Syftet med detaljplanen är att göra platsen möjlig för byggnation av detaljhandel, kontor, industri och nya infrastrukturlösningar, utan att vattentäkten kommer till skada.

Många framtida möjligheter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra i huvudsak för detaljhandel, kontor, och industri som inte är störande för omgivningen. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Detaljplanen kommer dessutom möjliggöra för infrastrukturlösningar samt skydda vattentäkten.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 58) att inleda detaljplanearbete för Spinnaren 6 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Granskning

Planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation beslutat om att detaljplanen ska skickas ut på granskning (§ D 152–2020).

Granskningstid: 18 februari 2020 – 3 mars 2020

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 3 mars 2020 till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR 631/2018), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Underrättelse om granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådredogörelse

Trafikutredning

Dagvattenutredning

PM - utökat skyddsområde för vattentäkt


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal