Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Spinnaren 6 m.fl. (detaljhandelsområde)

Flygfoto

Detalhandelsområdet är beläget nära E18 och trafikplats Strö, vid Hantverkaregatan och Ringvägen. Syftet med detaljplanen är att göra platsen möjlig för detaljhandel, kontor, industri och nya infrastrukturlösningar.

Många framtida möjligheter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra i huvudsak för detaljhandel, kontor, och industri som inte är störande för omgivningen. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Detaljplanen kommer dessutom möjliggöra för infrastrukturlösningar.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 58) att inleda detaljplanearbete för Spinnaren 6 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd 7 november - 29 november 2019 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Trafikutredning

Dagvattenutredning

PM - utökat skyddsområde för vattentäkt

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 29 november 2019

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare.

Angelica Sjölund

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal