Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Malte 4

Foto på området

Planområdet är beläget i Köpings tätort vid Åkerbovägen och Pungbovägen, i närheten av S:t Olovsskolan i Köping där det tidigare stod en värmecentral. Detaljplanen föreslår allmän parkeringsyta på platsen.

Fler parkeringar till området

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en kommunal (allmän) parkering i Köpings tätort. Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av nuvarande detaljplan, PL 253. De delar som berörs är den mark som i nuvarande detaljplan är planlagd som värmecentral. I den nya detaljplanen är denna del tänkt att utgöra parkering på allmän plats.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 167) att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Malte 4 i Köpings tätort.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 15 oktober och 5 november 2019 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd

Planbeskrivning

Plankarta

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 08 november 2019

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare.

Jesper Eklund

PRAKTIKANT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal