Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp

Området ligger i södra Stäudd i Munktorp, vid Mälaren.

Bostäder och fastighetsavstyckning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och viss utbyggnation av dessa, i avsikt att genomföra en avstyckning från Hogsta 1:13 till tio enskilda fastigheter. Planläggningen tar hänsyn till områdets karaktär och den översvämningsrisk vid ett 100-års flöde som finns i området genom att begränsa byggrätter och var byggnader får placeras.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2023 beslutat att anta detaljplanen för Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp, Köpings kommun. Detaljplanen fick laga kraft 21 april 2023.

Dokument till planförslaget

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE