Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Hermod 11 m.fl.

Flygfoto

Planområdet ligger i Gamla stan i Köping, längs Köpingsån och Östra Långgatan, norr om Skeppargränd. Detaljplanen ska införa skyddande bestämmelser och planlägga kvartersmark där det redan står en byggnad.

Skydda äldre byggnader

Syftet med detaljplanen är att skydda de arkitektoniska egenskaperna som byggnaderna har med skydds-, och varsamhetsbestämmelser, samt att planlägga intilliggande byggnad på Innerstaden 1:2 som kvartersmark. Idag består planområdet av sex stycken byggnader där två av byggnaderna används till bostäder, kontor, butik, samt spa (tillfällig vistelse). De övriga fyra byggnaderna används som komplementbyggnader/uthus.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för Hermod 11 m.fl. i Köping, Köpings kommun som möjliggör området för centrum, bostäder samt skydds-, och varsamhetsbestämmelser.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på granskning mellan 2-23 december 2019 och nu pågår planarbete inför antagande.

Dokument till planförslaget

Information om granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 28 januari 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal