Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Del av Strö 4:3 m.fl. (trafiklösning Ringvägen)

Flygfoto

Flygfoto över planområdet.

Området ligger strax söder om E18 och handelsområdet Big Inn. Detaljplanen möjliggör för en ny trafiklösning i form av en cirkulationsplats på Ringvägen.

Ny cirkulationsplats vid Big Inn

Detaljplanen ersätter mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen. Planområdet sträcker sig 30 meter in på Big Inn-området för att säkerställa anslutningar in på området. Marken har planlagts som gata och handel för att bibehålla sin funktion. Utfartförbud finns från lokalgatorna inne på området för att skapa trafiksäkra anslutningar från Big Inn-området till cirkulationsplatsen.

Planområdet sträcker sig även en bit västerut på Ringvägen. Detta för att möjliggöra framtida trafiklösningar vid korsningen Ringvägen-Barnhemsgatan. Inom detta område har en del av parkmarken i gällande detaljplan (PL 263) planlagts som gatuområde.

Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av nuvarande detaljplanerna PL 172, PL 179 och PL 263. De delar som berörs är i huvudsak den mark som är planlagd som gata och park längs med Ringvägen.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 4 februari 2021 (§ SBN 3) beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 3 mars 2021.

Dokument till detaljplanen

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 433 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Leo Pedersen

PLANHANDLÄGGARE