Del av Sorby 1:6 m.fl.

Området ligger i Munktorp tätort. Den nya detaljplanen möjliggör för bostadsbyggande samt förlängning av Åkerivägen ut mot Rabbstavägen.

Bostäder till Munktorp

Syftet med planen är att lämplighetspröva marken för bostadsbyggande och kommunal gata. Planen kommer medföra att Åkerivägen förlängs och förbinder området med Trafikverkets väg, Rabbstavägen.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag den 17 december 2019 av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för bostäder och förskola i Munktorp, Köpings kommun. Förskola har sedan byggts ut enligt gällande plan vilket gör att denna detaljplan enbart inriktar sig på bostäder.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på granskning mellan 28 juni - 16 augusti 2023 och nu pågår planarbete inför antagande.

Dokument till planförslaget

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE