Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Flygfoto

Planområdet ligger vid Sjötullens industriområde, längs Kungsängsvägen och Malmönvägen. Den nya detaljplanen innebär att marken möjliggörs för industrimark.

Logistik- och lagerverksamhet nära hamnen

Detaljplanen innebär att marken möjliggörs för industrimark. Inom området kan muddermassor läggas upp från muddring av inloppet till Köpings hamn. Efter stabilisering av muddermassor och marköverbyggnad kan verksamheter med inriktning lager/logistik etableras.

Bebyggelse, vägar och bullervall

Bebyggelsen medges med en högsta nockhöjd om 16 meter. Det nya verksamhetsområdet får en ny gata att ansluta till. Gatan förlängs med en ny gång- och cykelbana och sammanbinds med befintliga cykelstråk. Det ingår även ytor som planläggs som natur där en bullervall mot Kungsängen finns och där en yta för hantering av dagvatten finns.

Området idag

Stora delar av planområdet används idag som jordbruksmark, men även en befintlig och etablerad verksamhet väster om Kungsängsvägen ingår, i syfte att möjliggöra för en utökning av fastigheten Sjötullen 1:9. För den idag oexploaterade marken av planområdet kan verksamheter etableras med inriktning lager/ logistik med tydlig anknytning till Köpings hamn.

Detaljplanen ersätter delar av PL 171. De delar som berörs är i huvudsak mark som är planlagd som industrimark samt områden för tekniskt ändamål och väg. Den nya detaljplanen behövs för att ta bort områden för tekniskt ändamål, justera vägdragningar efter rådande förhållande samt pröva ny vägdragning.

Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 68 att anta detaljplanen del av Sjötullen 1:2 m.fl. i Köpings tätort.

Kommunens beslut att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 oktober 2020.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Plankarta


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF