Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Malma Prästgård 1:4

Flygfoto med plangränser markerade i vitt

Planområdet är markerat med vitt.

Området ligger ca 4 km nordväst om Köpings tätort längs Kolsvavägen, i närheten av Malma kyrka. Den nya detaljplanen innebär att befintlig verksamhet på Malma Prästgård 1:4 kan utökas och utvecklas och att vattentäkten skyddas.

Möjlig utveckling av verksamhet och skydd av vattentäkten

Detaljplanens syfte är att pröva en utökning och utbyggnad av den befintliga verksamheten på Malma Prästgård 1:4. Idag bedriver Tolago Infra AB sin verksamhet på platsen. Planen ska undersöka möjligheten att utöka området för lager, logistik och partihandel. Stor hänsyn ska tas till planområdets placering på vattentäkten.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 242) att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Malma Prästgård 1:4 i Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 10 februari och 3 mars 2021 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Bedömning om betydande miljöpåverkan Pdf, 278 kB.PM vattentäkt Pdf, 2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 2 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Leo Pedersen

PLANHANDLÄGGARE