Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Del av Lingonet 3 och 4

Flygfoto

Planområdet ligger i Köpings tätort i kvarteret Lingonet, norr om Furuvägen och väster om Dybecksgatan.

Nytt flerbostadshus

Syftet med detaljplanen är att förtäta Köpings tätort med byggnation av flerbostadshus med cirka 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus. Befintlig handelsbyggnad planeras att rivas. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltingen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för del av Lingonet 3 och 4 i Köping som bland annat möjliggör för bostäder i form av flerbostadshus.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 november 2019 att anta detaljplanen del av Lingonet 3 och 4 i Köping, Köpings kommun. Antagandebeslutet har den 4 december 2019 tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Om beslutet inte överklagas beräknas detaljplanen vinna laga kraft 27 december 2019.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Trafikbullerutredning

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 05 december 2019

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare.

Angelica Sjölund

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal