Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl.

Flygfoto

Planområdet ligger vid Kristinelunds sportfält, nordöst om det nybyggda badhuset. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola.

Centralt placerad förskola

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny centralt placerad förskola. Detaljplanen omfattar även en öppen grusad yta som idag bara får användas som parkering, där den nya detaljplanen föreslår att ytan kan användas till att bygga en hall för idrottsändamål.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 31 mars 2020 fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 98) att upprätta en ny detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. i Köpings tätort.

Digital presentation

Nedan kan du se en digital presentation av detaljplanen, istället för ett samrådsmöte. Ställ gärna frågor om detaljplanen i formuläret nedanför videon.


Observera att om du vill lämna en synpunkt på förslaget ska du göra det via epost eller brev, läs mer om det längre ned på sidan.
Frågor & svar

2021-01-06
Har antalet parkeringsplatser vid grusområdet respektive ullvi/badhusparkeringen tagits till hänsyn? För tillfället finns det knappt så det räcker till elever samt badhusbesökare så hur skulle detta lösas?

Svar från planchef Anita Iversen:
Vi är medvetna om parkeringssituationen. En mindre del av den grusade ytan kan bli parkering även om där skulle komma en ny byggnad. Men framför allt är hela gräsytan mellan befintlig parkering och Ullvileden möjlig att göra som parkering, enligt redan gällande detaljplan.

2021-01-11
Hela parkeringsytan vid ishallen verkar ju försvinna, vart skall alla dessa besökare parkera? När det sen är matcher så är ju denna parkering full av bilar. Tror ju knappast att Hotell Scheele och OK tillåter parkering när folk besöker ishallen.

Svar från planchef Anita Iversen:
Parkeringen vid ishallen blir kvar som parkering men den delas med förskolan. Vi bedömer att det kommer att fungera bra eftersom förskolan bara använder parkeringen dagtid.

2021-01-14
Vad för slags idrottsanläggning är det i behov av att ha i den tilltänkta byggnaden?

Svar från planchef Anita Iversen:
Detaljplanen i sig reglerar inte vad för slags idrottsbyggnad det blir, bara hur stor den max får vara. Kommunen har fått förfrågningar från privata intressenter som vill bygga padelhall, men inga beslut är tagna om marken ska säljas till dem.

Samråd

Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2020 § 103 beslutat att detaljplanen skickas ut på samråd.

Samrådstid: 5 januari 2021 – 26 januari 2021

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via e-post eller post och inkommit senast 26 januari 2021 till:

- samhallsbyggnad@koping.se

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

Ange diarienummer (dnr 570/2019), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Plankarta

Geoteknisk undersökning

Dagvattenutredning

Trafikbullerutredning


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF