Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Del av Guttsta 2:226 m.fl.

Flygfoto över planområdet

Planområdet ligger vid Guttsta, strax söder om Kolsva. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av det höglager som finns på platsen.

Ett större höglager

Guttsta källa vill kunna utöka sin produktion och behöver komplettera sin anläggning med större lagerkapacitet. Detaljplanen innebär i stora drag att befintligt höglager kan byggas ut mot söder så att lagerkapaciteten blir drygt dubbelt så stor som idag. För att långsiktigt reda ut förhållandet till intilliggande bostäder tas även två fastigheter söder om verksamhetsområdet med i detaljplanen.

Illustration över en utbyggnad på platsen

Fotomontage över hur det skulle kunna se ut om höglagret byggs ut med färgsättning på fasaden så att påverkan på landskapsbilden minskas.

Planområdet är beläget vid Guttsta strax söder om Kolsva och omfattar del av Guttsta 2:226 samt två bostadsfastigheter direkt söder om verksamhetsområdet.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en detaljplan för Guttsta 2:226 utanför Kolsva, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 maj 2021 beslutat att anta detaljplanen. Om beslutet inte överklagas beräknas detaljplanen få laga kraft 23 juni 2021.

Överklagandetid: 2 juni - 23 juni 2021

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 367 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1018 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 2 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Erik Holmberg

PLANHANDLÄGGARE