Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Del av Bålsta 2:12 i Munktorp

Flygfoto över området

Planområdet är beläget vid Bålstavägen i Munktorps västra del. Detaljplanen innebär att en tidigare planlagd lokalgata kan bli en del av privat fastighetsmark, för att det ska kunna bli en sammanhängande yta för småindustri.

Gata blir fastighetsmark

Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av nuvarande detaljplan PL 379. De delar som berörs är i huvudsak den mark som är planlagd som lokalgata och prickmarken utmed denna. I den nya detaljplanen är dessa delar tänkt att utgöra en del av kvartersmarken. Dessutom ska mark under högspänningsledningarna som utgör kvartersmark ersättas med en bestämmelse om naturmark.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för del av Bålsta 2:12 i Munktorp, Köpings kommun

Aktuellt skede

Planförslaget har varit på samråd 11 juni - 31 juli 2019. Nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT