Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Dåvö Berghagen

Flygfoto

Dåvö Berghagen ligger längs norra Mälarstranden. Syftet med ändringen av detaljplanen var att ta bort en bestämmelse som hindrar avloppsledningar.

Möjliggöra för kommunalt avlopp

Ändringen av detaljplanen gjordes för att ta bort en bestämmelse som hindrar anläggande av avloppsledningar. Planområdet ligger i Köpings kommun längs den norra Mälarstranden.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 mars 2019, § 25, antagit ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen i Köpings kommun. Kommunens beslut att anta detaljplanen fick laga kraft den 7 juli 2020.

Antagandebeslutet blev överklagat och ärendet har prövats hos Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen innan planen fick laga kraft.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning

Plankarta


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF