Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Ändring av detaljplan för Västra Sömsta

Planområdet ligger i Köpings nordöstra del, intill Johannisdalsskogen. Ändringen av detaljplanen görs för att justera bestämmelser om höjd och takvinkel på byggnader.

Flygfoto

Justera byggnadshöjder

Ändringen av detaljplanen syftar till att justera bestämmelser om bebyggandets omfattning när det gäller nockhöjd, byggnadshöjd och takvinkel för att underlätta tolkning vid bygglovsprövning och bättre möjliggöra detaljplanens syfte.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Västra Sömsta, PL 368, i Köpings tätort, Köpings kommun.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 mars 2020 beslutat att anta detaljplanen. Den förväntas vinna laga kraft 16 april 2020.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 25 mars 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal