Taxor och avgifter

Har du frågor om taxor och avgifter för vatten och avlopp är du välkommen att höra av dig till tekniska kontoret, telefon 0221-253 230221-252 50 eller e-post tekniska.kontoret@koping.se 

Ändrade taxor från och med 1 januari 2017

Vi höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för vatten och avlopp från och med 1 januari 2017.

Anläggningstaxa är den avgift som tas ut när man bygger nytt eller om man ändrar befintlig anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Brukningstaxa är den årliga kostnad man betalar för att fastigheten är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se