Aktuellt från 2016-06-30

Informationen som finns på den här sidan är den som var aktuell sommaren 2016. Arbetet fortsätter och nu finns ny information om vad som är aktuellt i nuläget. Den informationen finns att läsa på sidan "Vad händer just nu?".

Information juni 2016

  • Det arbete som pågår just nu är rena administrativa planeringsarbeten. Olika lösningar behöver arbetas fram för olika typer av områden, som exempelvis områden med detaljplan, arrendeområden, områden på ofri grund och ö.
  • Länsstyrelsen kommer att kontaktas innan sommaren för att se vad som krävs för vattenverksamheten och vad som behöver kompletteras i konsekvensbeskrivningen för miljön.
  • Under sommaren kommer vi göra platsbesök för att kunna sammanställa material till dokumenten för upphandling.
  • Beslut om verksamhetsområde ska tas av kommunfullmäktige.

Arbeten som närmast berör dig som boende

  • Arbeten i sjön behöver göras under höst- och vinterperioden med hänsyn till djurlivet.
  • Arbetena på områdena kommer att starta från öst till väst.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se