Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

Tekniska kontoret har nu lämnat in ansökan för vattendom till Mark- och miljödomstolen om tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren samt anslutande arbeten inom vattenområdet. I materialet för ansökan ingår miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och bilagor.

Ändrade planer

Förändrad tidplan gör att husägarna inte kommer att få information kring förbindelspunkt under 2017.

Arbetet fortsätter med detaljprojektering

Under sommaren och hösten fortsätter arbetet med detaljprojektering av ledningar och pumpstationer. Tekniska kontoret påbörjar utredningar för ledningsrätter och miljötillstånd under våren.

Personal från tekniska kontoret och Sweco kommer att besöka områdena under sommaren som en del i arbetet. Områdena kan komma att fotograferas och filmas som underlag för projektering och utredning. Personal från tekniska kontoret eller Sweco ska kunna legitimera sig på anmodan.

Byggstart tidigast sommaren 2018

Förutsättningarna för att tekniska kontoret ska börja bygga 2018 är att vattendomen gått igenom samt att de upphandlingar som behövs är klara.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se