Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

Kommunfullmäktige tog beslut om verksamhetsområde för norra mälarstranden den 28 november 2016.

Vi utför geoteknisk undersökning vecka 10

2017-03-03
Under vecka 10, 2017 ska en entreprenör på uppdrag av tekniska kontoret göra geotekniska undersökningar i området. Markägarna för de fastigheter undersökningen ska göras på är kontaktade.  

Vi tar fram ansökan för vattendom

Tekniska kontoret arbetar tillsammans med Sweco på att ta fram ansökan för den vattendom som behövs för sjöledningen mellan befintliga ledningar i oljehamnnen och områdena som ska anslutas.

Ett första myndighetssamråd med Länsstyrelsen planeras att hållas i december 2016. Tekniska kontoret planerar att lämna in ansökan för vattendom i april 2017. Handläggningstiden för en vattendom är nio till tolv månader.

Under vintern 2016 och 2017 fortsätter projekteringen av ledningar på områdena parallellt med arbetet med vattendomsansökan.

Husägarna får information under våren 2017

Under våren 2017 börjar tekniska kontoret informera husägarna om förbindelsepunkter. Det innebär att vi talar om för husägaren var en förbindelsepunkt ska finnas längs tomtgränsen. Samtidigt bestämmer tekniska kontoret var pumpstationen ska placeras på tomten utifrån tekniska kontorets krav. Dessa krav gäller sådant som tillgänglighet, funktion och arbetsmiljö för tekniska kontorets personal. Ett exempel på ett sådant krav kan vara att vi ska nå pumpstationen från en väg eller uppfart med lyftkranen på en servicebil.

Under våren 2017 kommer tekniska kontoret även skicka ut mer detaljerad information som gäller husägarnas del av vatten- och avloppsinstallationen, till exempel krav på mätarplatsen i huset, gropen för pumpstationen, vikten av att frostskydda sina ledningar, samt saker som är bra att tänka på i form av en checklista. Informationen läggs även ut på koping.se.

Byggstart tidigast sommaren 2018

Om vattendomen går igenom januari – april 2018 börjar tekniska kontoret arbetet med upphandling av entreprenader och material. Byggstart beräknas tidigast sommaren 2018.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se