Norra mälarstranden

Kommunfullmäktige har antagit en reviderad vatten- och avloppsplan. Beslutet innebär att kommunen får ansvar för att ordna norra mälarstrandens vatten- och avlopp.

Kommunfullmäktige tog beslut om verksamhetsområde för norra mälarstranden den 28 november 2016.

De enskilda avloppens standard behöver höjas

De enskilda avloppen i de här områdena har idag en varierande standard och möter inte dagens moderna behov. Många lösningar är enkla stenkistor och resorptionsanläggningar som är utformade för fritidsboenden med små vattenmängder sommartid. Dessa enskilda avloppsanläggningar belastar direkt eller indirekt Mälaren, Galten, som har "måttlig ekologisk status" på grund av övergödning och ska enligt Vattenmyndigheten i norra Östersjön uppnå "god ekologisk status" år 2021. För att vi även i framtiden ska kunna fiska och bada i området krävs att vi tar tag i detta nu.

Mer information och frågor

Har du frågor eller funderingar kan du skicka dem till tekniska kontoret via e-post tekniska.kontoret@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se