Mangan kan missfärga vattnet

Små partiklar av mangan missfärgar ibland Köpings dricksvatten. Metallen finns naturligt i grundvattnet som används för att göra dricksvatten.

Dricksvattnet i Köping har bra kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter. Undantaget är manganhalten som ibland är förhöjd. Mangan är en metall som finns naturligt i jord och berg, ofta tillsammans med järn. När grundvatten bildas kan mangan lösa upp sig från marken och överföras till vattnet.

Manganhalten varierar

Vattnet i grundvattenbrunnarna vid Köpings vattenverk har lite olika kvalitet och manganhalten varierar. Under 2010 rasade den av brunnarna som hade lägst manganhalt. Detta gjorde att halten mangan i dricksvattnet steg.

När dricksvattnet lämnar vattenverket innehåller det låga halter mangan i upplöst form. I ledningsnätet kan manganet bilda partiklar och på vissa ställen, där vattenhastigheten är låg, lagras partiklarna. När många hushåll tappar vatten samtidigt kan de virvla upp och följa med ut i vattenkranarna. För att få bort manganet är det bra att spola ordentligt tills vattnet klarnat.

Nytt filter ska ta bort mangan

Vattenverket har tidigare inte haft någon metod att ta bort mangan. I den nya processen med bättre filter som håller på att byggas vid vattenverket kommer manganet att kunna tas bort. Vattnet från brunnarna filtreras över så kallade nanomembran, där också metalljoner kan avskiljas. Vattnet behandlas också med ultraviolett ljus som skyddar mot mikroorganismer i vattnet.

Efter att den nya processen nu är igång skickas inget nytt mangan ut i vattenledningarna. Däremot finns det mangan kvar sedan tidigare och därför kommer ledningarna att spolas när de nya filtren är klara.

Kroppen behöver mangan

Kroppen behöver mangan för många funktioner. Människor får i sig mangan främst genom födan och cirka 20 procent kommer från dricksvattnet. Mycket höga manganhalter kan vara skadliga, främst för spädbarn som får bröstmjölksersättning, eftersom ersättningen i sig har hög manganhalt. De halter som är skadliga är dock mycket högre än de som förekommer i i Köpings dricksvatten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 juli 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se