Kommunalt dricksvatten

Vattenkvaliteten på de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet. Du som har din bostad ansluten till någon av de kommunala vattentäkterna kan kontakta tekniska kontoret om du upplever problem med dricksvattnet eller för att ta del av provresultaten.

Uran och mangan i dricksvattnet

Uran finns naturligt i berggrunden och i grusåsar vilket gör att grundvatten ibland kan ha högre halter av uran. I Köping finns uran i dricksvattnet och vi håller riktvärdet genom ökad infiltration från Hedströmmen.

Manganhalten kan ibland vara förhöjd i dricksvattnet. Mangan är en metall som finns naturligt i jord och berg, ofta tillsammans med järn. När grundvatten bildas kan mangan lösa upp sig från marken och överföras till vattnet.

Vi bygger nytt vattenverk

Ett nytt vattenverk håller på att byggas intill det gamla vid Lötgatan. När det är klart finns bättre möjligheter att ta bort både mangan och uran från vattnet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se