Enskilt vatten

Om du har en egen brunn är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Vänd dig gärna till miljökontoret om du vill ta prov på dricksvattnet. Analyserna görs av ett godkänt laboratorium. 

Kom in och hämta provtagningsflaskor vilken vardag som helst. Provet tar du på en tisdag och lämnar till oss på miljökontoret mellan klockan 08.00 och 12.00 samma dag. Tänk på att brunnen måste ligga i Köpings kommun. Närmare instruktioner om hur du gör när du tar provet får du med dig hem tillsammans med provtagningsflaskorna. 

Provet analyseras och svaret skickas till dig via e-post. Faktura skickas hem till dig efter att du har fått ditt provsvar. De vanligaste analyserna som görs är kemisk inklusive uran och arsenik, mikrobiologisk och radon. Kostnaden beror på vilken/vilka parametrar du väljer. Svar från prover som tas via miljökontoret är offentlig handling.

Har du frågor eller vill ha råd om ditt dricksvatten kan du vända dig till oss på miljökontoret.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se