Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför är produktion och distribution av dricksvatten en viktig verksamhet. Tekniska kontorets uppgift är att producera vatten med god kvalitet och hög leveranssäkerhet och till lägsta möjliga pris, i enlighet med Livsmedelsverkets bestämmelser.

Dricksvattnet produceras vid huvudvattenverket på Lötgatan och vid tre mindre vattenverk runt om i kommunen. Vattnet som distribueras från vattenverket är till större delen grundvatten från grusåsen och vatten från Hedströmmen som infiltrerats i åsen.

Avloppsvattnet renas i reningsverk innan det släpps tillbaka i naturen.

Hitta direkt

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se