Gräsklippning

Tekniska kontoret och dess personal gör allt som går för att alla som bor och besöker Köping ska ha tillgång till en trivsam utemiljö. Vi försöker också vara flexibla och lyhörda för de olika önskemål som kommer från dig som invånare i Köping.

Det finns en plan för hur ofta vi klipper gräset

Bild på traktor som klipper gräs

Antalet klippningar beror ofta på hur vädret är och vilka förhållanden som råder för stunden. Det finns ändå en plan som justeras varje år för hur de olika gräsytorna ska skötas.

  • Prydnadsgräs klipps med ungefär sju dagars intervall.
  • Bruksgräs klipps med ungefär 10-12 dagars intervall.
  • Högvuxen gräsyta slås minst två gånger per år.
  • Äng slås en gång per år.

Gräsytorna används på olika sätt

Köpings kommun har ungefär 826 300 kvadratmeter gräsyta av olika slag att ta hand om. Det finns prydnadsgräs, bruksgräs, högvuxen gräsyta, ängsyta och dikesslåtter. Prydnadsgräset ska vara vacker och tilltalande. Bruksgräset är till för olika sorters aktiviteter, till exempel lek, bollspel eller annat spontant. Högvuxen gräsyta är stora ytor som ofta finns i närheten av gator och vägar. Ängarna ska vara en resurs för skolor, förskolor med mera så man kan se de olika blommorna och grässorterna som finns. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se