Värmepump

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla måste du anmäla det till miljökontoret. Anmälan ska göras i god tid och vara godkänd innan installationen påbörjas.

Anmälan om installation av värmepump

För handläggning av anmälan tas en avgift ut. Om du inte anmäler installation av värmepump kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Det här ska en anmälan innehålla

Berörda grannar får lämna synpunkter

Miljökontoret skickar din anmälan till de grannar vi bedömer vara berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns. Det är bra om du i förväg informerar dina grannar om dina planer. Genom att skicka med ett grannmedgivande då du skickar in din anmälan till miljökontoret kan handläggningstiden bli kortare.

Viktiga avstånd att ta hänsyn till vid planering av energiborrhål

Nedan angivna avstånd är rekommenderande skyddsavstånd. De är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske.

 • Avstånd mellan energibrunn och annan energibrunn bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och borrad dricksvattenbrunn i berg bör vara minst 30 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och markbädd bör vara minst 30 meter.
 • Avstånd till kommunal mark ska vara minst 4 meter.
 • Kommer du att borra i närheten av en känd fornlämning? Ta i så fall kontakt med länsstyrelsen i Västmanlands läns kulturmiljöfunktion.

Certifierade brunnsborrare

Miljökontoret rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning.

Viktiga avstånd att ta hänsyn till vid planering av jordvärme

 • Avstånd mellan kollektorslang och dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och vattendrag bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och avloppsanläggning bör vara minst 10 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och kallvattenledningar bör vara minst 2 meter. Vid anläggning av jordvärme kommer marken runt kollektorslangen att kylas av. Det är därför viktigt att man håller ett säkerhetsavstånd för att undvika frysning.
 • Avstånd mellan grävning för kollektorslang och känd fornlämning bör vara minst 100 meter. Om grävning sker närmare än hundra meter bör du ta kontakt med länsstyrelsens i Västmanlands läns kulturmiljöfunktion.
 • Avstånd mellan grävning för kollektorslang och träd bör vara minst 2 meter från kronan men gärna mer.

Det är också viktigt att en slangkarta ritas så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se