Stöd till solceller

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller, solel, kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Stödet är begränsat och ges så länge det finns bidragspengar kvar.

Dessutom får man dra av 60 öre i dekarationen för den del av elen som man säljer. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi. 

Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats, se länk. Observera att ansökan ska skickas till din länsstyrelse, alltså till Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se