Stöd till solceller

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller, solel, kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Från och med 2018 är stödet ökat till 30 procent av investeringskostnaden.

Dessutom får man dra av 60 öre i dekarationen för den del av elen som man säljer. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.  

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats, se länk. Du kan ansöka digitalt eller med en blankett. Observera att ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i Västmanland, 721 86 Västerås.