Solkarta

Solen är en fantastisk energikälla. Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri. Solkartan visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att ta till vara på solenergin på just ditt tak.

 


(Kartan upprättad av Metria AB)

Så här fungerar solkartan

1. Sök rätt på aktuell byggnad genom att zooma i kartan.

2. Klicka på den byggnad du är intresserad av för att se dess förutsättningar. En dialogruta öppnas.

Bilden visar hur dialogrutan ser ut när du klickat på en byggnad

3. I det uppskattade elpriset ingår energiskatt, moms och överföringsavgift. Den angivna arean är hela takets area med goda eller mycket goda förutsättningar. Du kan justera elpris och area i dialogrutan med hänsyn till dina förutsättningar.

Solkartan ger en grov ekonomisk uppskattning baserat på statistik för solinstrålning, inmatad area och uppskattat elpris. Färgerna i solkartan och dialogrutan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Det är viktigt att du som företagare för in bruttovärdet för just dina elkostnader för att få en rättvisande kalkyl. Företag är ofta inte momspliktiga och har lägre energiskatt.

Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning. Denna behöver även omfatta en översyn av takets konstruktion avseende bärighet, vind- och snölaster med mera.

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd till installation av solceller.

Kontakt och mer information

Har du frågor och funderingar kan du hitta mer information under rubriken solenergi eller kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kontakta alltid Stadsarkitektkontorets bygglovsavdelning för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för installationen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se