Solenergi

Solvärme kan vara bra för din ekonomi

En fördel med solvärme är att du inte behöver använda stor del av takytan. Solvärme är olika lönsamt beroende på vilken värmekälla man har. Har man mer än tio kvadratmeter takyta med god och medelgod solinstrålning räcker det till värme och varmvatten under sommarhalvåret i ett normalhushåll.

Solvärme, tillsammans med någon typ av panna som ved, pellets eller olja, fungerar väldigt bra och är ekonomiskt försvarbart. Solvärme är inte lika självklart komplement till värmekällor som värmepumpar eller fjärrvärme. Kanske finns det då andra kloka energiåtgärder som du först bör lägga pengarna på.

Solel är bra för miljön

Solel som energikälla är i det närmaste utsläppsfritt. En medelstor solcellsanläggning på cirka 15 kvadratmeter producerar årligen cirka 2 000 kilowattimmar. Om vi antar att denna anläggning fungerar under 30 år har vi minskat utsläppen med 7,5 ton koldioxid.

Resultatet i solkartan är ett riktvärde

I solkartan tar man hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och dylikt kan inte tas i beaktning. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Den solinstrålning som kartan visar bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning.

Beräkningen gjord på hela takytan

När du ska installera en solel- eller solvärmeanläggning på ditt tak kan du behöva begränsa installationen av olika skäl. Solkartans beräkning är dock uträknad efter att hela takytan med god och mycket god instrålning täcks av solceller, men du väljer själv hur stor eller liten area du önskar.

Verkningsgraden i beräkningen är 13 procent vilket innebär att så mycket av den instrålade solenergin blir till användbar el. Detta är normalt, eller något lågt räknat för solceller av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag.

Prata med kommunens energi- och klimtrådgivare

Hör gärna med kommunens energi- och klimatrådgivare så får du gratis genomgång av just dina förutsättningar. Kanske är solenergi en bra investering för just dig.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se