Solenergi

Solen är en fantastisk energikälla. Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Solvärme kan vara bra för din ekonomi

En fördel med solvärme är att du inte behöver använda stor del av takytan. Solvärme är olika lönsamt beroende på vilken värmekälla man har. Har man mer än tio kvadratmeter takyta med god och medelgod solinstrålning räcker det till värme och varmvatten under sommarhalvåret i ett normalhushåll.

Solvärme, tillsammans med någon typ av panna som ved, pellets eller olja, fungerar väldigt bra och är ekonomiskt försvarbart. Solvärme är inte lika självklart komplement till värmekällor som värmepumpar eller fjärrvärme. Kanske finns det då andra kloka energiåtgärder som du först bör lägga pengarna på.

Solel är bra för miljön

Solel som energikälla är i det närmaste utsläppsfritt. En medelstor solcellsanläggning på cirka 15 kvadratmeter producerar årligen cirka 2 000 kilowattimmar. Om vi antar att denna anläggning fungerar under 30 år har vi minskat utsläppen med 7,5 ton koldioxid. 

Prata med kommunens energi- och klimatrådgivare

Hör gärna med kommunens energi- och klimatrådgivare så får du gratis genomgång av just dina förutsättningar. Kanske är solenergi en bra investering för just dig.

Bygglov

Kontakta alltid Stadsarkitektkontorets bygglovsavdelning för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för installationen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se