Solenergi

Solen är en fantastisk energikälla. Nedan hittar du länkar till hur du kan producera din egen solel, vilket stöd som finns att söka och kontaktuppgifter till kommunens kostnadsfria rådgivning.

Solenergi

Producera din egen solenergi

Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri. Läs mer på energimyndighetens hemsida.

Solkarta

Solkartan visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att ta till vara på solenergin på just ditt tak.

Stöd till solceller

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller, solel, kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Från och med 2018 är stödet ökat till 30 procent av investeringskostnaden.

Dessutom får man dra av 60 öre i dekarationen för den del av elen som man säljer. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.  

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats där du kan ansöka digitalt, se länk.

Prata med kommunens energi- och klimatrådgivare

Hör gärna med kommunens energi- och klimatrådgivare så får du en gratis genomgång av just dina förutsättningar. Kanske är solenergi en bra investering för dig!

Bygglov

Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för installationen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se