Trafiksäkerhet

För att förbättra trafiksäkerheten ser tekniska kontoret över trafikmiljöerna och samlar in statistik över olyckor. I många bostadsområden har vi sänkt hastigheten. På andra platser har vi byggt eller planerat för nya gång- och cykelbanor, förhöjda korsningar, gupp eller avsmalningar.

Det finns en trafikplan som hjälp i arbetet med trafiksäkerheten

Bild på hur trafikplan Köping ser ut

Tekniska kontoret ser till att kommunens gator och cykelvägar är både framkomliga och säkra. Det är ofta en svår uppgift att tillmötesgå alla synpunkter och intressen och se till att platsen fortfarande fungerar som det är tänkt, även flera år in i framtiden. Som hjälp i arbetet har kommunen en trafikplan som på olika sätt beskriver trafiken i tätorterna.

Du kan ansöka om att ställa ut blomlådor som sänker hastigheten på din gata

Under sommarhalvåret kan boende få tillstånd att ställa ut blomlådor på sin gata för att bromsa trafiken. Du ansöker om tillstånd att ställa ut blomlådor hos tekniska kontoret, telefon 0221-252 50 eller e-post tekniska.kontoret@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se