Tillgänglighet i stadsmiljön

Vi vill ha dina synpunkter!

Arbetet att förbättra tillgängligheten i stadsmijön i Köping, Kolsva och Munktorp är ständigt pågående. Det gäller att hinder ska tas bort så att alla ska ha möjlighet att ta sig fram på egen hand i samhället.

Ge oss förslag på platser där det är svårt att ta sig fram

Hör av dig till oss på tekniska kontoret på telefon 0221-252 50 eller e-post tekniska.kontoret@koping.se om du vet något ställe där det är svårt att ta sig fram.

Exempel på hinder som du kan tipsa om

  • övergångsställen som är svåra att att ta sig över med rullstol och rollator
  • gropar och ojämnheter
  • trappor där kontrastmarkering eller ledstång saknas
  • platser eller stråk där det är svårt att orientera sig
  • långa sträckor där sittplatser saknas för att vila
  • busshållplats med för låg trottoarkant för att lätt ta sig i och ur bussen med barnvagn, rullstol och rollator
  Tre bilder, en rollator, en pållare och en stentrappa

  Samarbete med fastighetsägare

  Ibland krävs samarbete med privata fastighetsägare för att kunna åtgärda exempelvis trappor till butiksentréer och andra lokaler.

  Tipsa en kompis

  Kontakt för den här sidan:

  Senast uppdaterad: 18 januari 2017


  Tillgänglighet

  Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se